ONKOLOJİ

ONKOLOJİ

HEMATOLOJİK KANSERLER/ONKOLOJİ

Hematolojik kanserlerde tanı, tedavi ve prognoz tahmininde genetik incelemeler dünyadaki tüm kılavuzlarda kendine yer bulmuştur. Bu amaçla sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik yöntemler uygun şekilde bir arada kullanılmalıdırlar. Sitogenetik testler kromozomlardaki sayısal ve yapısal değişikliklerin ilk durumunu ortaya koyar. Moleküler sitogenetik testler, hastalığın tanı ve tedavisini etkileyecek özgün bölgeler için hızlı bir şekilde sonuca ulaşılmasını amaçlar. Moleküler testlerden braf, nras, kras gibi testler solid (organ) kanserlerde değerlendirilirken, hematolojik kanserlerde FLT3, ITD gibi incelemeler tedavi ve prognoz tahmininde önemli bir yere sahiptirler.

AİLESEL KANSER SENDROMLARI

Ailelerinde kanser öyküsü mevcut hastalarda genetik tanının ortaya koyulması, önerilen kanser taramalarının zamanında yapılması, erken tanı ve daha sonrasında bu bozukluğun preimplantasyon genetik tanı ile sonraki kuşaklara geçmesinin önlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu amaçla aile ağacı çizilerek ailedeki kanserlerin türü ve başlangıç yaşına göre uygun genetik test planlanmalı ve sonuçlar genetik danışma eşliğinde paylaşılmalıdır.

Dökümanlar için Tıklayınız