FARMAKOGENETİK

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ (Farmakogenetik)

Bazı genetik polimorfizmlerin ilaç metabolizması üzerine etkili oldukları uzun zamandır bilinmektedir. Bu genetik polimorfizmlerin bir kısmı ilaçların karaciğerde yıkılma hızını düşürerek, vücutta kalma süresini uzatarak yan etki ihtimalini arttırırlarken, bazı polimorfizmler ilacın vücuttan hızlıca atılmasına sebep olduğu için ilacın etkisini göstermesine izin vermezler. Örneğin; bir kemoterapi ilacın olan 5-fluorourasil için DPD genindeki polimorfizmlerin incelenmesi, ilacın yıkım süresi uzun olan hastalardaki olası yan etkilerin önüne geçilmesi noktasında çok kritiktir.

Dökümanlar için Tıklayınız