Kalite

Laboratuvar hizmetlerinde tarafsız, güvenilir ve hızlı çözümler sunarak müşteri memnuniyetine ulaşmada sürekli iyileşme sağlamak temel amacımızdır.
Bu amaç doğrultusunda;

 • Sağlıklı, hızlı ve güvenilir hizmet vermek,
 • Genetik testlerinin ekonomik ve kaliteli olmasını sağlamak,
 • Çalışanlarının ve müşterilerinin katılımının memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • Sürekli gelişmeyi, yeni hedeflerin belirlenmesini ve süreçlerin gözden geçirilerek devamlılığını ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Hizmet alanında müşteri talep ve beklentilerinin iyi anlaşılması ve karşılanması için Yönetim Sistemleri Şartlarına ve yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, uygunluğunu takip etmek,
 • Kalite hedeflerinin oluşturulması, hedeflere ulaşılması için her türlü kaynak, sorumluluk ve yetkinin kullanılmasını sağlamak ve üç ayda bir gözden geçirmek,
 • Tüm hizmet alanlarında risklerin en aza indirilmesi için hâlihazırda uygulanan ve de yeni planlanan süreçler için risk değerlendirmesi yapmak,
 • İyi mesleki uygulamalara, kullanım amacına uygun analizlere, standartlarda belirtilen şartlara uygunluğa, meslek ilkeleri, etik kurallara ve laboratuvar hizmetlerinin ve Yönetim Sistemlerinin etkinliğini, sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda sağlamak,
 • İyi eğitilmiş ve kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personel, kabul gören test yöntemleri ve gelişmiş cihazlar kullanarak sürekli bilgi üreten modern bir laboratuvar olmak,
 • Laboratuvar hizmetlerinden yararlananların ihtiyaçlarını ve şartlarını yerine getirmek için gerekli tüm proseslerin bütünlüğünü ve gelişimini sağlamak,
 • Müşteri taleplerini dikkate alarak, değerlendirip iyileştirici faaliyetlerde bulunmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Yönetim ve personel olarak tüm departman ve ünitelerde kaliteli hizmet bilincini yerleştirmek ve eğitim programları oluşturarak çalışanların kalite arttırma faaliyetlerine katılımını sağlamak,
 • Yönetim sisteminin çalışanlara iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak,

Üst yönetim gerek müşteri gerekse kanuni şartların karşılanmasının önemini, organizasyon yapısının her aşamasında ifade edecek olup aynı zamanda, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini, yönetim toplantılarını, izleme ve ölçme ile değerlendirecektir.

MULTİGEN’in, bağımsız olarak da kullanılabilen İn-Vitro Diagnostik (IVD) ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgili olarak tüm yönetim ve sistem gerekliliklerini yerine getirdiği;

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu
 • ISO 13485:2012 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu
 • CE-93/42/EEC

ile tescillenmiştir.

İletişim